BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  Firma zakończyła już realizację wszystkich projektów !

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Co 5 lat każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu okresowym. Po takim szkoleniu uzyskuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej, które jest podstawą do uzyskania wpisu do prawa jazdy w postaci kodu 95. Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Kierowcy zawodowi

Cennik szkoleń

Nazwa kursu Cena   Cena
 Kwalifikacja wstępna  4500 zł
 Kwalifikacja wstępna przyspieszona  2800 zł
 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca   1400 zł
 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona   1200 zł
 Szkolenie okresowe  500 zł

 

Zanim rozpoczniesz kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej musisz uzyskać pozytywny wynik badań lekarskich i psychologicznych !

Badania psychologiczne w przypadku szkoleń okresowych należy wykonać przed ukończeniem szkolenia i uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy !

Na badania zapraszamy do naszego ośrodka po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (nr. 535 220 660) codziennie od 9.00 do 17.00


 

Szkolenie okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW (przewóz rzeczy lub osób) przeznaczone jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat C1,C,C1+E,C+E  do 10 września 2009 roku

Kat D1,D,D1+E,D+E  do 10 września 2008 roku

INFORMACJA O SZKOLENIU OKRESOWYM

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.

Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:

Do:

10 września 2009r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

10 września 2011r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r

10 września 2012r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Szkolenie okresowe obejmuje:

- 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,

- 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).

Kurs trwa 35 godzin i obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 32,5 godzin;

b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny jazdy indywidualnej.

Wiek:

kat. C po uzyskaniu 21 lat;

kat. D po uzyskaniu 23 lat.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczone jest dla osób które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób)

Kurs trwa 70 godzin i obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 65 godzin

b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin jazdy indywidualnej.

Wiek:

kat C przed uzyskaniem 21 lat

kat D przed uzyskaniem 23 lat

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY  
 
Pogoda Zabrze z serwisu