BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  „Pewna droga do pracy” to tytuł projektu realizowanego przez POLCOM Janusz Markiewicz dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 20 do 30 lat, niepracującej i nie uczącej się. Kliknij w to okno aby poznać szczegóły.

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowcy zawodowi podlegają kolejnemu obowiązkowi, a mianowicie obowiązkowi wymiany dokumentu prawa jazdy. Nowy dokument posiada wbity kod z początkowym nr „95”, co zgodnie z przepisami unijnymi – oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii. Dalsza część kodu zawiera datę graniczną odbycia kolejnego szkolenia okresowego. Wszyscy kierowcy zawodowi wykonujący transport drogowy na terenie UE będą musieli najpóźniej do 10 września 2014 roku wymienić prawo jazdy i w nowym dokumencie uzyskać wpis kodu „95”.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Kierowcy zawodowi

 
Nazwa kursu Ilość godzin zajęć Cena
teoretycznych praktycznych
Kwalifikacja wstępna 260 20 4000 zł
Kwalifikacja wstępna przyspieszona 130 10 2500 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca 65 5 1200 zł
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona 32,5 2,5 1000 zł
Szkolenie okresowe 35 - 400 zł

 

Powyższe ceny podlegają negocjacji !!!


Zanim rozpoczniesz kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej musisz uzyskać pozytywny wynik badań lekarskich i psychologicznych !

Badania lekarskie i psychologiczne w przypadku szkoleń okresowych należy wykonać przed ukończeniem szkolenia i uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy !

Na ww. badania zapraszamy do naszego ośrodka w każdą środę o godzinie 15.00 !!!


 

SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW (przewóz rzeczy lub osób) przeznaczone jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat C1,C,C1+E,C+E  do 10 września 2009 roku

Kat D1,D,D1+E,D+E  do 10 września 2008 roku

INFORMACJA O SZKOLENIU OKRESOWYM

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.

Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:

Do:

10 września 2009r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

10 września 2011r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r

10 września 2012r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Szkolenie okresowe obejmuje:

- 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,

- 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).

Kurs trwa 35 godzin i obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 32,5 godzin;

b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny jazdy indywidualnej.

Wiek:

kat. C po uzyskaniu 21 lat;

kat. D po uzyskaniu 23 lat.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczone jest dla osób które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób)

Kurs trwa 70 godzin i obejmuje:

a) zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 65 godzin

b) zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin jazdy indywidualnej.

Wiek:

kat C przed uzyskaniem 21 lat

kat D przed uzyskaniem 23 lat

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY  
 
Pogoda Zabrze z serwisu