BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  Firma zakończyła już realizację wszystkich projektów !

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowcy zawodowi podlegają kolejnemu obowiązkowi, a mianowicie obowiązkowi wymiany dokumentu prawa jazdy. Nowy dokument posiada wpisany kod z początkowym nr „95”, co zgodnie z przepisami unijnymi – oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii. Dalsza część kodu zawiera datę graniczną odbycia kolejnego szkolenia okresowego. Wszyscy kierowcy zawodowi wykonujący transport drogowy na terenie UE będą musieli najpóźniej do 10 września 2014 roku wymienić prawo jazdy i w nowym dokumencie uzyskać wpis kodu „95”.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Szkolenie okresowe

SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW (przewóz rzeczy lub osób) przeznaczone jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Kat C1,C,C1+E,C+E  do 10 września 2009 roku

Kat D1,D,D1+E,D+E  do 10 września 2008 roku

INFORMACJA O SZKOLENIU OKRESOWYM

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.

Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:

Do:

10 września 2009r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

10 września 2011r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r

10 września 2012r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

- kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

- kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Szkolenie okresowe obejmuje:

- 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,

- 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY