BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  „Pewna droga do pracy” to tytuł projektu realizowanego przez POLCOM Janusz Markiewicz dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 20 do 30 lat, niepracującej i nie uczącej się. Kliknij w to okno aby poznać szczegóły.

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Po ukończeniu szkolenia okresowego kierowcy zawodowi podlegają kolejnemu obowiązkowi, a mianowicie obowiązkowi wymiany dokumentu prawa jazdy. Nowy dokument posiada wbity kod z początkowym nr „95”, co zgodnie z przepisami unijnymi – oznacza kierowcę zawodowego określonej kategorii. Dalsza część kodu zawiera datę graniczną odbycia kolejnego szkolenia okresowego. Wszyscy kierowcy zawodowi wykonujący transport drogowy na terenie UE będą musieli najpóźniej do 10 września 2014 roku wymienić prawo jazdy i w nowym dokumencie uzyskać wpis kodu „95”.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Od 19 stycznia 2013 roku do kierowania jednośladów wyposażonych w silnik wyróżniamy następujące kategorie prawa jazdy:

Kategoria AM - uprawnia do kierowania:

 1. motorowerem,
 2. czterokołowcem lekkim,

Kategoria A1 - uprawnia do kierowania:

 1. motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A2 - uprawnia do kierowania:

 1. motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 2. motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 3. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Kategoria A - uprawnia do kierowania:

 1. motocyklem,
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

 

14 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM,

16 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T,

18 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E,

20 lat — dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2.

21 lat dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A,

24 lata  —  dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A , jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,

Z przykrością informujemy, że firma POLCOM nie prowadzi szkoleń z zakresu prawa jazdy kategorii A, A1, A2, AM

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY