Zadanie 1

  1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a.  poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania "STOP",
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych,

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.
W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.
Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a.e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f.m.

2. właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,

- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głowa na wysokości głowy,

Zadanie 2. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.
1) pozycja początkowa pojazdu określona

2) upewnienie się o możliwości jazdy,
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

3) płynne ruszenie
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku kiedy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

4) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku,

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk,

6) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,

7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas ruchu

zestawy manewrów na placu manewrowym
1    Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
2    Parkowanie prostopadłe(wjazd przodem - wyjazd tyłem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

5) dodatkowo dla kategorii C+E, C1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania :
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.


Kryteria:

  • właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
  • w czasie wykonania zadania: - możliwa jedna korekta toru jazdy, - pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu oraz naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki),
  • pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

Zadanie 6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Pojazd nie powinien stoczyć się o więcej niż 20 cm i nie powinien zgasnąć

Stanowisko Ministerstwa w sprawie wykonania zadania sprzęganie i rozprzęgania

Przed rozpoczęciem egzaminu pojazd jest sprzęgnięty z przyczepą. Przyczepa i pojazd są przygotowane do dokonania rozprzęgnięcia.

W trakcie wykonywania sprzęgania i rozprzęgania, osoba egzaminowana może opuszczać pojazd silnikowy. Każde opuszczenie pojazdu powinno wiązać się z zaciągnięciem hamulca awaryjnego.

Dopuszcza się w czasie wykonywania sprzęgania i rozprzęgania stosowanie przez osobę egzaminowaną pomocy w postaci umieszczania tyczek i pachołków ułatwiających zlokalizowanie położenia pojazdów, haków i zaczepów.

Osoba egzaminowana podczas dokonywania sprzęgania i rozprzęgania nie musi zapinać pasów bezpieczeństwa. (zapinanie i rozpinanie pasów bezpieczeństwa w trakcie kiedy istnieje konieczność kilkukrotnego wsiadania i wysiadania z pojazdu, oraz w trakcie jazdy do tyłu spowoduje jedynie wydłużenie całego procesu wykonania zadania).

Generalną zasadą jest sprawdzenie umiejętności dokonania prawidłowego połączenia i rozłączenia przyczepy z pojazdem silnikowym, a nie równoległości, czy współosiowości podjazdów w czasie manewrów.

Czynności podczas rozprzęgania (zespół pojazdów jest sprzęgnięty)

1. Zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika pojazdu

2. Zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (przy użyciu klinów lub hamulca postojowego)

3. Odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem - włożenie do uchwytów)

4. Wysunięcie podpory przyczepy i ustawienie przyczepy na podporze (jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażona w podporę)

5. Rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem)

6. Ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Czynności podczas sprzęgania (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy)

1. Podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

2. Cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia.

3. Regulacja wysokości zaczepu przyczepy. (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia)

4. Dokonanie, w zależności od rodzaju pojazdu, połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego, oraz zabezpieczenie zespołu przed rozłączeniem. (kategoria C+E - uderzenie hakiem pojazdu w zaczep przyczepy do momentu gdy sworzeń haka wpadnie w ucho zaczepu przyczepy lub w przypadku naczepy podjazd siodłem pod odpowiednio ustawiony zaczep naczepy; B+E, D+E nałożenie zaczepu przyczepy na hak holowniczy pojazdu ciągnącego)

5. Po sprzęgnięciu pojazdów osoba egzaminowana dokonuje:

- podłączenia do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (przewód elektryczny nie może dotykać drogi i nie może ulec zerwaniu lub rozłączeniu w czasie jazdy - do podłączenia przewodu elektrycznego powinno nastąpić wyłączenie silnika pojazdu)

- podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy na zasadach opisany powyżej (nie dotyczy przyczep z hamulcem najazdowym).

- sprawdzenie działania świateł przyczepy.

- podniesienie podpory zaczepu przyczepy i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w trakcie jazdy, lub zwolnienia blokady wysokości zaczepu przyczepy (jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę)

- zwolnienie hamulca postojowego przyczepy (jeżeli jest w niego wyposażona - egzaminator powinien rozpoczynając egzamin poinformować zdającego czy przyczepa jest wyposażona w taki hamulec)

Kryteria oceny:

Zadania zostają nie zaliczone jeżeli

1. osoba spowoduje bezpośrednie zagrożenie mogące skutkować uszkodzeniem pojazdu silnikowego, przyczepy oraz osób znajdujących się na placu manewrowym.

2. przed opuszczeniem pojazdu nie został zaciągnięty hamulec awaryjny pojazdu

Czas wykonania zadania:
Czas na wykonanie zadania sprzęgania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.

Zadania w ruchu drogowym
1.  Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi: o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
4. Przejazd przez skrzyżowania:
- równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
- oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz - w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
- z sygnalizacją świetlną,
- na których ruch odbywa się wokół wyspy,
- dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Przejazd przez torowisko kolejowe, przejazd przez tunel oraz obok przystanku autobusowego
7. Wykonanie manewrów:
wyprzedzania, omijania, wymijania
zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu,
8. Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być  wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.