BACK TO TOP

 • Fundusze Europejskie

  Firma zakończyła już realizację wszystkich projektów !

 • Kwalifikacja wstępna

  Kto, chcąc być kierowcą zawodowym, nie musi odbyć tego rodzaju szkolenia? Żadnej formie kwalifikacji wstępnej (wstępna, wstępna przyspieszona, wstępna uzupełniająca, wstępna uzupełniająca przyspieszona) nie podlegają osoby, które pracują lub zamierzają pracować w transporcie drogowym i które: uprawnienia kat. C lub C1 zdobyły do dnia 10.09.2009 roku (włącznie); uprawnienia kat. D lub D1 zdobyły do dnia 10.09.2008 roku (włącznie). Osoby te muszą jedynie w odpowiednich terminach ukończyć szkolenie okresowe. Osoby, które zdobyły uprawnienia po tych datach, jeśli nie planują pracy w transporcie drogowym, nie muszą kończyć kwalifikacji w żadnej formie,. Będą one „posiadaczami” poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, D, C+E itd.) ale bez możliwości pracy na stanowisku kierowcy..

 • Platforma e-learningowa

  Firma POLCOM posiada autorską platformę e-learningową do prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz szkoleń okresowych. Nowością jest oferowanie szkoleń okresowych kierowców również w języku rosyjskim !!!

 • Prawo jazdy

  Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy. Również od stycznia na egzaminie państwowym jest tak zwana ekojazda. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana jest także umiejętność hamowania silnikiem.

 • Szkolenia okresowe kierowców

  Co 5 lat każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniu okresowym. Po takim szkoleniu uzyskuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej, które jest podstawą do uzyskania wpisu do prawa jazdy w postaci kodu 95. Kod 95 jest obowiązującym w świetle przepisów wpisem do prawa jazdy potwierdzającym posiadane kwalifikacje kierowcy zawodowego, niezbędne do wykonywania przewozów drogowych. Wpis taki potwierdza spełnienie wszystkich wymagań, które ma spełniać kierowca pracujący w transporcie drogowym. Wpis ma postać: „95.DD.MM.RRRR” – za liczbą 95 znajduje się data ważności uprawnień.

jesteśmy z Tobą zawsze kiedy tylko nas potrzebujesz ...

Polityka prywatności

 

 • 2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. Jako administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w celach świadczenia usług zgodnych z naszą działalnością. Głównie są to: organizowanie szkoleń osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, umożliwienie kierowcom uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i odbywania szkolenia okresowego w ramach prowadzonego ośrodka szkolenia, a także możliwość wykonania badań sprawności psychomotorycznej. W związku z powyższym, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące stanu zdrowia, dane mające funkcje finansowe.
 2. Dane te, konieczne do wykonania umowy lub realizacji świadczonej usługi, są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przepisy prawa podatkowego zobowiązują nas do przechowywania dokumentacji księgowej, a podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Korzystając z naszego z Fanpage’a (Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana z pomocą kliknięcia w przycisk "Lubię to!") poprzez komentowanie postów, polubienia postów itp. również przetwarzamy Państwa dane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO): imię i nazwisko, zdjęcie profilowe itp, które są przez Państwa publicznie udostępnione jako użytkownika serwisu Facebook, w celach marketingowych oraz statystycznych. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, tj. celach archiwalnych i dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów).
 • 3. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć - wystarczy, że skontaktują się Państwo z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • 4. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  wykonania  usług zgodnych z profilem naszej działalności.

 • 5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, a także podmioty świadczące dla nas usługi księgowe. Ponadto, odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, co do których istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

§ 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres: 5 lat, co jest związane ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego; 10 lat, co jest związane ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów regulujących uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz dotyczących szkoleń i kwalifikacji dla kierowców zawodowych, a także do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych po rezygnacji z naszych usług, rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 • 7. Uprawnienia podmiotów danych
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W nadzwyczajnych sytuacjach kiedy możemy odmówić zgodnie z prawem spełnienia Państwa żądania czy sprzeciwu jeśli zostanie wykazane, że są prawne podstawy, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe.
 2. Mają Państwo prawo, że wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 8. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

PYTANIA KONTROLNE /       KONTAKT    /    ODDZIAŁY