+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Nowości w egzaminowaniu 2021

 

kategoria B

Nowości w egzaminowaniu 2021

Od 6 września weszły w życie zmiany w zakresie egzaminowania kandydatów na kierowców. Część tych zmian dotyczą organizacji pracy WORD usprawniających organizację pracy egzaminatorów i w niewielkim stopniu mogą wzbudzić zainteresowanie OSK i kursantów. Inne dotyczą egzaminów teoretycznych dla osób z udokumentowaną dysleksją udokumentowaną opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zmianie uległ również zapis tabeli numer 1 określającej zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego. W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście dla pieszych zmodyfikowano zapis punktu 4 z „Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się̨ na oznakowanym przejściu” na „Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.”

Te bardziej istotne z nich dotyczą egzaminu praktycznego na kategorie C, C1, D1,D, T i E prawa jazdy.
Dlaczego istotne? Istotne, bo urealniają wymagania dla kandydata na kierowcę dla tych kategorii w stosunku do umiejętności wymaganych w codziennej pracy kierowcy.

Zmiany dla kategorii B+E
Podczas sprzęgania pojazdu z przyczepą nie będzie wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m.

Zmiany dla kategorii C, C1, D1
W nowych kryteriach wykonania zadania pod nazwą „jazda do tyłu po łuku i proste” zrezygnowano z wymaganej płynności jazdy. Oznacza to, że osoba zdająca może nawet zatrzymać się po czym nadal kontynuować jazdę.

Zmiany dla kategorii D, T, E (B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E)

Wprowadzono zapis, iż podczas egzaminu państwowego dla tych kategorii na placu manewrowym osoba egzaminowana podczas wykonywania manewru cofania nie 1 raz jak było do tej pory, lecz aż 3 krotnie może opuścić pojazd celem sprawdzenia jego pozycji na pasie.

Doprecyzowano sposób wykonania zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem. Po zmianach, jeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.