+48 (32) 323 10 10  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Projekt zmian w Ustawie o transporcie drogowym

30 stycznia 2020 roku ukazał się projekt zmian Ustawy o kierujących pojazdami. Projekt proponuje wiele zmian w procesie uzyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowców. Nowe zapisy preferują szkolenia organizowane przez duże i renomowane ośrodki szkolenia, które są w stanie sprostać nowym wymogom Ustawy, jednocześnie nie zabierając uprawnień pozostałym ośrodkom. Zmiany dotyczą również sposobu prowadzenia szkoleń tj. między innymi dla części ośrodków ma zostać dopuszczone szkolenie zdalne przez sieć internet przy jednoczesnej zmianie programów szkoleń (niestety programy te jeszcze nie są opracowane !).

Ma zakończyć pracę kontrowersyjna Komisja Kwalifikacyjna powoływana przez Wojewodę a jej pracę przejmie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który testy kwalifikacyjne będzie przeprowadzał na sali egzaminacyjnej WORD.

Znany już wszystkim profil kierowcy zostanie poszerzony o wspomniane wyżej świadectwo kwalifikacji zawodowej. Kierowca przed szkoleniem będzie musiał uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do wykonywania zawodu kierowcy, pobrać na ich podstawie w Starostwie (wydział komunikacji miejsca zamieszkania) profil kierowcy i udać się z nim do OS na szkolenie. Informatyzacja pozwoli na uniknięcie pomyłek i usprawni pracę ośrodków jak i WORD jako przeprowadzającego test kwalifikacyjny oraz wydający po teście świadectwo kwalifikacji zawodowej (obecnie świadectwo wydaje Wojewoda).pdf