+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

reklama 2
Szkolenie okresowe kierowców (dawniej znane jako: przewóz rzeczy lub osób) przeznaczone jest dla osób które:
 1. uzyskały prawo jazdy: 
  • Kat C1, C, C1+E, C+E  do 10 września 2009 roku
  • Kat D1, D, D1+E, D+E  do 10 września 2008 roku
 2. posiadają już kod 95 w swoim prawie jazdy dla danej kategorii C lub D.
Obowiązek uczestnictwa w tego rodzaju szkoleniu wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym.
Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy uprawnień do prowadzenia pojazdu kat. C lub D:
Do:
 10 września 2009r.  w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.
 10 września 2010r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981r. do dnia 31 grudnia 1990r.
 10 września 2011r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r
 10 września 2012r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 10 września 2013r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
 10 września 2014r.

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
   
Szkolenie okresowe obejmuje:
 • 32,5 godzin zegarowych zajęć teoretycznych,
 • 3,5 godziny ćwiczeń w ramach wybranego modułu szkolenia.
UWAGA!
 • Jeżeli ukończyłeś szkolenie z zakresu drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych ADR w okresie nie dłuższym niż pięć lat od rozpoczęcia szkolenia okresowego twoje szkolenie ustawowo może być skrócone o dwa moduły szkoleniowe (14 godzin) i będzie trwało tylko 21 godzin,
 • Jeżeli ukończyłeś szkolenie z zakresu drogowego przewozu zwierząt w okresie nie dłuższym niż pięć lat od rozpoczęcia szkolenia okresowego twoje szkolenie ustawowo może być skrócone o 1 moduł (7 godzin) i będzie trwało tylko 28 godzin.
Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu okresowym organizowanym w formie e-learningu. Uczestniczysz w nim kiedy masz na to czas. Zapewniamy również wykonanie niezbędnych badań do wydania kodu 95.
reklama 3