+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Szkolenie okresowe kierowców

Wymóg szkolenia kierowców zawodowych wykonujących transport drogowy osób i rzeczy (kod 95) wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym. Każdy kierowca zobowiązany jest co 5 lat uczestniczyć w takim szkoleniu w celu odświeżenia wiadomości i poznania zmian związanych z transportem drogowym.

Szkolenie okresowe kierowców przeznaczone jest dla osób, które:

  1. uzyskały prawo jazdy:
    • Kat C1, C, C1+E, C+E    do 10 września 2009 roku
    • Kat D1, D, D1+E, D+E    do 10 września 2008 roku
  2. posiadają już kod 95 w swoim prawie jazdy dla danej kategorii C lub D wynikajacy z zapisu punktu 1 lub ukończyły kwalifikację wstępną.

Szkolenie okresowe obejmuje:

  • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
  • 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Transporcie drogowym, przed rozpoczęciem szkolenia kierowca zobowiązany jest uzyskać pozytywny wynik badania psychologicznego i lekarskiego o braku przeciwwskazań psychologicznych i lekarskich do pracy w transporcie drogowym. Na podstawie tych dokumentów Starosta lub Prezydent Miasta za pośrednictwem wydziału komunikacji wydaje kierowcy dokument o nazwie profil kierowcy zawodowego w skrócie PKT. Profil ten należy przedstawić w ośrodku szkolenia, w którym kierowca chce odbyć szkolenie.

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu okresowym organizowanym w formie e-learningu. Uczestniczysz w nim, kiedy masz na to czas. Zapewniamy również wykonanie niezbędnych badań do wydania kodu 95