+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Kwalifikacja wstępna

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej obowiązuje kierowców, którzy:

 • uzyskali prawo jazdy:       
  • Kat C1, C, C1+E, C+E po 10 września 2009 roku,
  • Kat D1, D, D1+E, D+E po 10 września 2008 roku,
  • nie ukończyli jeszcze 21 roku życia.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych;
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy na torze w warunkach specjalnych lub zamiennie 2 godzin jazdy na symulatorze.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej obowiązuje kierowców, którzy:

 • uzyskali prawo jazdy:       
  • Kat C1, C, C1+E, C+E po 10 września 2009 roku,
  • Kat D1, D, D1+E, D+E po 10 września 2008 roku,
  • ukończyli 21 lat.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych;
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy na torze w warunkach specjalnych lub zamiennie 2 godzin jazdy na symulatorze.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyły kurs kwalifikacji wstępnej  lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej obejmuje 70 godzin zajęć, w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych;
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyły kurs kwalifikacji wstępnej  lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej przyspieszonej obejmuje 35 godzin zajęć, w tym:

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych;
 • 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,