+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

Informacje dla Administratora systemu

Platforma POLCOM to aplikacja możliwa do uruchomienia na każdym komputerze z dowolnym systemem operacyjnym z dostępem do sieci Internet.
Obsługa platformy jest intuicyjna i nie powinna sprawiać problemów jej użytkownikom. Poszczególni użytkowincy w zależności od przypisanych im uprawnieniom moją dostęp do różnych jej funkcji, dlatego ważne jest aby prześledzić instrukcję opisaną poniżej.

PanelLogowaniaP 2

Przed rozpoczęciem pracy z programem firmy POLCOM, należy sprawdzić czy:
1. wymagana prędkość Twojego połączenia internetowego to co najmniej 1 Mbps;
2. system ma najnowsze aktualizacje;
3. jest zainstalowana przeglądarka Firefox (zalecana do obsługi platformy);
4. w ustawieniach Firefoxa jest zezwolenie na wyskakujące okna (konieczne do pracy operatora i administratora systemu)

Logowanie do platformy POLCOM dla administratora i operatora znajduje się na stronie www.kwalifikacjeonline.pl, dla słuchacza na www.e-polcom.eu.
Wizualnie obydwie strony nie różnią się niczym - poza jedynie adresem www.

Funkcje użytkowe platformy

Platforma zawiera materiały do przeprowadzania szkoleń dla kierowców zawodowych z zakresu kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkoleń okresowych, oraz dla kandydatów na kierowców wszystkich kategorii.

Dla ułatwienia organizacji prowadzonych szkoleń na platformie POLCOM wprowadzono wiele udogodnień:
  1. Prowadzenie książki ewidencji osób szkolonych dla każdej grupy szkoleń oddzielnie (kwalifikacje, szkolenia okresowe, prawo jazdy);
  2. Przygotowywanie indywidualnych dzienników zajęć teoretycznych i kart zajęć praktycznych;
  3. Przygotowywanie zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia szkoleńdla kierowców zawodowych oraz zgłoszenia do CEPiK o wydanych świadectwach kwalifikacji zawodowej po ukończonym szkoleniu okresowym;
  4. Przygotowywanie zgłoszenia do Wojewody listy uczestników testu kwalifikacyjnego;
  5. Wydruk oraz prowadzenie ewidencji (numeracji) wydanych świadectw kwalifikacji zawodowej po ukończonym kursie szkolenia okresowego i kwalifikacji wstępnych;
  6. Prowadzenie kampanii reklamowych polegających na automatycznym wysyłaniu przez system informacji SMS o np. konieczności ponownego uczestnictwa w szkoleniu (po 5 latach);
  7. Możliwość dokonywania płatności w systemie płatności on-line.
Panele obsługi użytkowników platformy.

Platforma obsługuje kilka typów użytkowników, którzy mają przypisane odrębne uprawnienia.
Słuchacz

Słuchaczem, według założeń platformy, jest każda osoba na niej zalogowana, której przypisano jakiekolwiek szkolenie.

PanelSluchaczP 1
Operator
Operatorem jest osoba zalogowana na platformie, mająca uprawnienia do obsługi klientów oraz do tworzenia dokumentów i raportów związanych ze szkoleniem e-learningowym w danym ośrodku szkolenia.
PanelOperatorP 1
Instruktor
Osoba zalogowana na platformie, mająca uprawnienia do śledzenia postępów słuchacza oraz mogąca się z nim kontaktować przy pomocy komunikatora platformy.
PanelInstruktorP 1
Administrator
Osoba sprawująca nadzór nad pracą operatora, instruktora oraz słuchacza. Administrator może zmieniać ich uprawnienia i pracować w ich „kontekście” (śledzić postępy pracy).
Administrator zakłada konto operatora.
Administrator ma wgląd do szczegółów faktur (Płatności).
PanelAdminP 1