+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

reklama 3

Prawo jazdy kategorii C+E

Kategoria C+E upoważnia do kierowania pojazdem określonym B, C, D, T łącznie z przyczepą.
Warto wspomnieć, że kategoria C+E jest najwyższą kategorią prawa jazdy. Jeżeli wcześniej posiadaliśmy kategorię B czy D to uzyskanie kategorii C+E wzbogaci nasze prawo jazdy automatycznie o kategorie B+E, D+E oraz T (z przyczepą lub przyczepami).

Szkolić się na prawo jazdy kategorii C+E mogą osoby, które:

  • posiadają prawo jazdy co najmniej kategorii C,
  • nie posiadają prawa jazdy kategorii C, ale ubiegają się o kategorię C łącznie z C+E,
  • ukończyły kurs prawa jazdy kategorii C lub zaliczyły egzamin państwowy w zakresie tej kategorii.


Szkolenie na kategorię C+E rozpoczynamy od uzyskania pozytywnych wyników badań psychologicznych i lekarskich o braku przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdem kategorii C i C+E. Na ich podstawie i po weryfikacji dokumentów zgromadzonych przez wydział komunikacji otrzymujemy profil kandydata na kierowcę (PKK). Przedstawiamy nasz profil wybranej przez siebie szkole jazdy i … rozpoczynamy kurs.

Kurs składa się z 25 godzin zegarowych jazd praktycznych (bez zajęć teoretycznych) po czym jeżeli instruktor stwierdzi wystarczające przygotowanie do przystąpienia do egzaminu państwowego udajemy się do WORD celem ustalenia terminu egzaminu państwowego.

Firma POLCOM zaprasza serdecznie na kyrsy kategorii C i C+E

Zapisy online 1