+48 514 099 888  
biuro@polcom.edu.pl

41-800 Zabrze
ul. de Gaulle'a 65

 cookies
Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia Ogólne

    Administratorem Państwa danych osobowych jest firma POLCOM Spółka z o.o., ul. De Gaulle’a 65, 41-800 Zabrze, NIP: 6482801717 REGON: 387598865, z którą skontaktujesz się za pomocą poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. De Gaulle’a 65, 41-800 Zabrze, telefonicznie pod numerem 514 099 888 lub pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. De Gaulle’a 65, 41-800 Zabrze, lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych

    Jako administrator przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w celach świadczenia usług zgodnych z naszą działalnością. Głównie są to: organizowanie szkoleń osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, umożliwienie kierowcom uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i odbywania szkolenia okresowego w ramach prowadzonego ośrodka szkolenia, a także możliwość wykonania badań sprawności psychomotorycznej. W związku z powyższym, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące stanu zdrowia, dane mające funkcje finansowe.
    Dane te, konieczne do wykonania umowy lub realizacji świadczonej usługi, są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przepisy prawa podatkowego zobowiązują nas do przechowywania dokumentacji księgowej, a podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Korzystając z naszego Fanpage’a (Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana za pomocą kliknięcia w przycisk "Lubię to!") poprzez komentowanie postów, polubienia postów itp. również przetwarzamy Państwa dane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO): imię i nazwisko, zdjęcie profilowe itp, które są przez Państwa publicznie udostępnione jako użytkownika serwisu Facebook, w celach marketingowych oraz statystycznych. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, tj. celach archiwalnych i dowodowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów (dowodów).

§ 3. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć - wystarczy, że skontaktują się Państwo z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 4. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do  wykonania  usług zgodnych z profilem naszej działalności.

§ 5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi pracownicy i współpracownicy, a także podmioty świadczące dla nas usługi księgowe. Ponadto, odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, co do których istnieje obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.

§ 6. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, przez okres: 5 lat, co jest związane ze spełnieniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego; 10 lat, co jest związane ze spełnieniem obowiązków wynikających z przepisów regulujących uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz dotyczących szkoleń i kwalifikacji dla kierowców zawodowych, a także do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych po rezygnacji z naszych usług, rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§ 7. Uprawnienia podmiotów danych

    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto maja Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W nadzwyczajnych sytuacjach kiedy możemy odmówić zgodnie z prawem spełnienia Państwa żądania czy sprzeciwu jeśli zostanie wykazane, że są prawne podstawy, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe.
    Mają Państwo prawo, że wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 8. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Nowa Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.